Çerez Politikası ve Aydınlatma

 Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni 

(“Aydınlatma Metni”)

Eyedius Teknoloji A.Ş. (“Eyedius”) olarak sahibi olduğumuz  https://eyedius.com/ (“Site”) adresli internet sitesi kapsamında elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerin gizliliğine veri sorumlusu olarak önem veriyoruz. Site ziyaretçilerimize Yönelik işbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Site’nin işletilmesi sırasında ve Site kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından çerez konumlandırılmış olması gerekçesi ile işletilmekte olan ve/veya elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi verip; KVKK tahtında veri sorumlusu sıfatı ile Eyedius olarak Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi dair KVKK tahtındaki aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek adına sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Site’mizi ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

   

   • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

  Kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 çerçevesinde Eyedius olarak veri sorumlusu sıfatı ile zorunlu ve gerekli temel çerezler ile analitik çerezleri hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hakkın tesisi edilmesi ve meşru menfaat gerekçeleri ile; hedefleme reklam ve analiz çerezleri ise rızanıza istinaden aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır. 

    

    • Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, Site’de gezinmenizi ve Site’nin güvenli alanlarına erişim sağlamak gibi istediğiniz özellikleri kullanmanızı sağlar. Bu çerezler olmadan, Site’nin çalışmasına izin veren hizmetleri sağlayamayız. 

     

     • Gerekli Temel Çerezler: Analiz çerezleri ve İşlevsellik çerezleri: Analiz çerezleri, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları, örneğin en sık hangi sayfaları ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları vb. hakkında bilgi toplar. Bu çerezler, ziyaretçiyi tanımlayabilecek bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir, bu nedenle anonimdir. Yalnızca bir internet sitesinin çalışmasının iyileştirilmesi için kullanılır. Bu çerezler alternatif olarak (i) doğrudan site yöneticisi tarafından birleşik şekilde bilgi toplanması için kullanılması ve (ii) üçüncü taraflarca yönetilmesi, çerezlerin kullanıcıları tanımlama kabiliyetini düşürmek üzere özel yöntemler uygulanması (örneğin önemli IP adresi bölümlerinin maskelenmesi) ve üçüncü tarafların bunları yalnızca hizmet sunmak üzere kullanması açısından “teknik çerezler” ile benzerdir. Örneğin, çerez verilerini, karşılaştırmadan veya mevcut kişisel verilerle zenginleştirmeden ayrı olarak kullanırlar.

      

      • Analitik Çerezler: Siteyi analiz etmek ve pazarlama faaliyetlerinin Site’nin yansıyan performanslarını analiz etmek amacıyla sitemizi ziyaretinizde analitik çerezlerini kullanıyoruz. Verileriniz toplanmakta ve bu verilerden kimlik çerezi kullanılarak maskeleme yöntemiyle anonimleştirme esasına göre bir kullanıcı profili üretilmektedir. IP adresiniz ya hiç kaydedilmemekte veya bunun bir parçası olarak kaydedildikten hemen sonra anonimleştirilmektedir.

     Google Analytics: Bu çerez, Google Analytics hizmeti tarafından rastgele ve benzersiz oluşturulan bir sayıyı sayfa tanımlayıcısı olarak atayarak sayfaları ayırmak için kullanılır. Sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analitiği raporları için ilgili sayfa için ziyaretçi ve oturum verilerini hesaplamak için kullanılır.

     Çerez Detayları

     SağlayıcıÇerez AdıÇerez TürüÇerezlerin kontrolüSaklama Süresi
     Google Analytics_gaKalıcı, 3. taraf çerezTarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret2 Yıl
     Google Analytics_gatOturum, 3. taraf çerezTarayıcı ayarları aracığıyla kabul/retOturum süresi
     Google Analytics_gidOturum, 3. taraf çerezTarayıcı ayarları aracığıyla kabul/retOturum süresi

       

       • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

      Kişisel verileriniz Kanun Madde 5/2’de düzenlenen işleme şartları çerçevesinde; (i) teknik sebeplerden dolayı, internet tarayıcınız Sitemize her eriştiğinde internet sunucumuza gönderilen bilgiler (erişim tarihi, saati, Link yapan internet sitesinin URL’si, erişilen dosyalar, aktarılan veri hacmi, tarayıcı tipi v-sürümü, işletim sistemi ve IP adresi gibi)(ii) Site’nin işlevselliğinin sağlanması ve (iii) Hataları düzeltmek ve güvenlik olaylarını açıklığa kavuşturmak amaçları ile işlenmekte ve Radore Hosting Büyükdere Caddesi No:171 MetroCity AVM Kat:-4B No:39 – 46S Levent 34330 Şişli, İstanbul/Türkiye uhdesinde saklanmaktadır. 

        

        • Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

       Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK madde  8 ve 9 kapsamında gerekli teknik tedbirleri alınmak kaydı ile (i) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız iş ortakları ve (iii) Analitik hizmet aldığımız şirketlere, (iv)  ile talep edilmesi halinde yasal merciiler ile paylaşılmaktadır.

         

         • Kişisel Verilerinize Erişim ve Kanun Kapsamında Haklarınız

        KVKK 11. maddesi uyarınca haklarınız aşağıda yer almaktadır: 

          

          • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

          • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

          • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

          • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

          • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

          • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

          • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

          • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

         Ve her halükârda çerezleri kontrol etme haklarınız mevcuttur. Buna göre aşağıdaki kanallardan dilediğiniz zaman tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahip olduğunuz hatırlatmak isteriz.

         Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
         AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
         Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
         Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
         Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
         Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
         MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
         Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
         Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

         İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi Eyedius’a, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak kvkk@eyedius.com Eyedius’a e-posta yolu ile iletebilirsiniz.