Skip links

Gizlilik Politikası

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

 (“Aydınlatma Metni”)

Eyedius Teknoloji A.Ş. (“Eyedius” veya “Şirket”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan Eyedius internet sitesi (“Site”) tarafından Site kullanıcıları ve ziyaretçilerinin (“Veri Sahibi”) ziyaretleri esnasında ve çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. 

İşbu metinde sitemizde yer alan iletişim sekmesi altında bizle iletişime geçmeniz halinde edindiğimiz kişisel verilerinizi ve çerezleri hangi amaçlarla kullandığımızı ve toplamakta olduğumuz çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklıyor olacağız. 

Eyedius olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız; bu hususta güncel bilgilere http://www.deneme.chalcedonmedia.com/gizlilik-politikasi/ adresinde yer alan Eyedius Çerez Politikası üzerinden erişebilirsiniz.  

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz, KVKK madde 5/2 çerçevesinde Şirketimiz’in meşru menfaatlerini yerine getirmesi ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ve elektronik ticari iletişim kurulabilmesi için onayınızla, Site’de yer alan Şirketimiz ile iletişime geçerek teklif almanızı sağlayan ekrana gireceğiniz bilgiler vasıtasıyla, tarafımıza ileteceğiniz e-posta ile veya çağrı merkezle yapacağınız görüşme esnasında ve Site’yi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla otomatik yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

İşleneceği öngörülen başta kimlik ve iletişim bilgileriniz ve bununla sınırlı olmamakla birlikte sizin paylaşımınıza bağlı olarak işleyeceğimiz kişisel verileriniz, Site ziyareti, Site aracılığıyla bize ulaştırdığınız bilgileriniz ile ürünlerimize/hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, ürün/hizmetlerimize ilişkin taleplerinizin karşılanması, ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınıza ticari ileti gönderilebilmesi, Site’nin geliştirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi, sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda Şirketimiz’in savunma hakkını kullanabilmesi veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç veya amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen aktarım şartları çerçevesinde (i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) iş özelinde iletişim yönetiminin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız müşteri iletişim merkezi, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (iii) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına ve (iv) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

Çerez kullanıma ilişkin olarak ise, her zaman tarayıcınızdan ayarlama yaparak kişiselleştirme hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Detaylı bilgi için Eyedius Çerez Politikası’nı ziyaret ediniz.

İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi Eyedius’a, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak kvkk@eyedius.com adresi üzerinden Şirketimize e-posta yolu ile iletebilirsiniz.

This website uses cookies to improve your web experience.